นาโนจุลินทรีย์ จุลินทรีย์เข้มข้น เพื่อการเกษตร และสิ่งแวดล้อม

ป่าโตได้โดยไม่มีใครเอาปุ๋ยเคมีไปใส่ให้เลยแม้แต่เม็ดเดียว

ป่าโตได้โดยไม่มีใครเอาปุ๋ยเคมีไปใส่ให้เลยแม้แต่เม็ดเดียว

พบว่า ...... ดินในป่าที่ต้นไม้โตได้มีจุลินทรีย์ถึง 1 ล้านตัวต่อดิน 1 กรัม แหละจุลินทรีย์นั่นเองคือแหล่งอาหารอินทรีย์ของพืชบริษัท นาโนไบโอเทค อินดัสทรี จำกัด ในเครือนาโนไบโอ กรุ๊ป ทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตนาโนจุลินทรีย์สู่เชิงอุตสาหกรรมได้สำเร็จเป

“ป่าโตได้โดยไม่มีใครเอาปุ๋ยเคมีไปใส่ให้เลยแม้แต่เม็ดเดียว”

พบว่า ......  ดินในป่าที่ต้นไม้โตได้มีจุลินทรีย์ถึง  1  ล้านตัวต่อดิน  1  กรัม 
                   แหละจุลินทรีย์นั่นเองคือแหล่งอาหารอินทรีย์ของพืช

บริษัท นาโนไบโอเทค อินดัสทรี จำกัด  ในเครือนาโนไบโอ กรุ๊ป  ทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตนาโนจุลินทรีย์สู่เชิงอุตสาหกรรมได้ สำเร็จเป็นรายแรกของโลก    โดยร่วมกับบริษัท  นาโน ไบโอเทค  ยูเอสเอ  จำกัด  จากอเมริกา          จนสามารถผลิตจุลินทรีย์กลับคืนสู่ดินเพื่อเกษตรอุตสาหกรรมได้ถึง 1  ล้านล้านตัวต่อดิน  1  กรัม  โดยใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรมนาโนชีวภาพเขตร้อนชื้นเฉพาะ(Nano Bio Tropical Industry) เพื่อผลิตนาโนจุลินทรีย์ที่มีคุณภาพและความเข้มข้นสูง (High quality and High quantity) ซึ่งให้ธาตุอาหารนาโนอินทรีย์ (Nano Organic Elements) แก่พืช  อันเป็นการปฏิวัติเกษตรอินทรีย์ยุคใหม่สู่เกษตรอินทรีย์สุขภาพ (Health Organic Farming)  สำหรับยุทธศาสตร์การนำประเทศไทยให้เป็นผู้นำในการผลิตอาหารสู่ครัวโลก ด้วยการเป็นผู้นำในการผลิตอาหารอินทรีย์สุขภาพ (Health Organic Food)  อย่างแท้จริง
Twitter Feed

  Contact Details
  Company Location

  344/75 หมู่ที่ 9 ถนนมิตรภาพ ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

  How To Contact Us

  Email: thnano14@gmail.com
  Phone: 088 480 1166, 088 724 2168, 087 667 0055, 044 278470

  Office Hours

  Mondays-Friday: 09:00 - 17:30  © Copyright 2018 บริษัท ไทยนาโน อินเตอร์เทรด จำกัด