นาโนจุลินทรีย์ จุลินทรีย์เข้มข้น เพื่อการเกษตร และสิ่งแวดล้อม

ทฤษฎีคืนชีวิตให้แม่น้ำ

ทฤษฎีคืนชีวิตให้แม่น้ำ

“เปลี่ยนสารอินทรีย์ชีวภาพที่ตายแล้วให้ฟื้นคืนชีพไปเป็นสารอินทรีย์ชีวภาพที่มีชีวิตเป็นนาโนจุลินทรีย์ หรือ NANO BIO ACTIVE” เป็นการเริ่มต้นคืนชีวิตให้แก่ระบบนิเวศน์วิทยา ด้วยนาโนจุลินทรีย์เป็นตัวกลางเปลี่ยนสารอินทรีย์ในระบบน้ำเสียที่จะก่อผลเสียต่อน้ำและสิ่

ทฤษฎีคืนชีวิตให้แม่น้ำ

เปลี่ยนสารอินทรีย์ชีวภาพที่ตายแล้วให้ฟื้นคืนชีพไปเป็นสารอินทรีย์ชีวภาพที่มีชีวิตเป็นนาโนจุลินทรีย์ หรือ NANO BIO ACTIVE”

เป็นการเริ่มต้นคืนชีวิตให้แก่ระบบ นิเวศน์วิทยา  ด้วยนาโนจุลินทรีย์เป็นตัวกลางเปลี่ยนสารอินทรีย์ในระบบน้ำเสียที่จะก่อผล เสียต่อน้ำและสิ่งแวดล้อม  ไปเป็นสารชีวภาพที่มีชีวิตซึ่งเรียกว่า นาโนจุลินทรีย์  ซึ่งจะเป็นต้นกำเนิดห่วงโซ่อาหารเริ่มต้นให้แก่แพลนตอนพืช  และไดอะตอมสัตว์แก่แม่น้ำในระบบนิเวศน์วิทยา

เข้าสู่ยุค...... “น้ำเสียจะ ไม่เป็นที่รังเกียจจะกลายเป็น  น้ำอินทรีย์ชีวภาพที่มีชีวิตและเป็นสารเริ่มต้นแก่วัฏจักรระบบนิเวศน์วิทยา ให้แก่สิ่งมีชีวิตในแม่น้ำลำคลอง”
Twitter Feed

  Contact Details
  Company Location

  344/75 หมู่ที่ 9 ถนนมิตรภาพ ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

  How To Contact Us

  Email: thnano14@gmail.com
  Phone: 088 480 1166, 088 724 2168, 087 667 0055, 044 278470

  Office Hours

  Mondays-Friday: 09:00 - 17:30  © Copyright 2018 บริษัท ไทยนาโน อินเตอร์เทรด จำกัด