นาโนจุลินทรีย์ จุลินทรีย์เข้มข้น เพื่อการเกษตร และสิ่งแวดล้อม

Bio Microorganisms Products
 • NBI1 สำหรับข้าว

  ต้นข้าวแข็งแรงโตเร็ว กำลัดหอยเชอรี่ ผลผลิตเพิ่มขั้น

  Read More
 • NBI 8 สำหรับไม้ดอกไม้ประดับ

  นาโนจุลินทรีย์เข้มข้นสำหรับไม้ดอกไม้ประดับ

  Read More
 • NBI 15 สำหรับข้าวโพด

  ผลิตมากขึ้นเกินคาด ลำต้นแข็งแรง ฟักข้าวโพดสมบูรณ์ เม็ดข้าวโพสเรียงตัวสวยงาม

  Read More
 • กำจัดเพลี้ยและศัตรูพืช

  ทำลายไขเพลี้ย กำจัดเพลี้ยระยะตัวอ่อน ตัวเต็มไว และไข่เพลี้ย

  Read More
 • NBI6 สูตรสำหรับมันสัมปะหลังและอ้อย

  เพิ่มผลผลิต มันสัมปะหลังและอ้อย

  Read More
 • NBI3 สูตรสำหรับปาล์มน้ำมัน

  นาโนจุลินทรีย์เข้มข้นสำหรับปาล์มน้ำมัน

  Read More
 • NBI 2 สูตรสำหรับยางพารา

  นาโนจุลินทรีย์สำหรับยางพารา

  Read More
 • NBI5 สูตรสำหรับพืชผัก

  นาโนจุลินทรีย์สำหรับพืชผัก

  Read More
 • สูตรสำหรับบ่อกุ้งและบ่อปลา

  นาโนจุลินทรีย์สำหรับบ่อกุ้งและบ่อปลา

  Read More
Twitter Feed

  Contact Details
  Company Location

  344/75 หมู่ที่ 9 ถนนมิตรภาพ ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

  How To Contact Us

  Email: thnano14@gmail.com
  Phone: 088 480 1166, 088 724 2168, 087 667 0055, 044 278470

  Office Hours

  Mondays-Friday: 09:00 - 17:30  © Copyright 2018 บริษัท ไทยนาโน อินเตอร์เทรด จำกัด